Workshop: Belonen en straffen van kinderen met ADHD = GEANNULEERD!

Workshop voor ouders!

Het opvoeden van een kind of jongere met ADHD is voor ouders vaak een veeleisende taak. Kinderen met ADHD houden zich vaak moeilijk aan de regels, vergeten huishoudelijke taken of verstoren de rust en vrede tijdens het eten. Ouders geven aan dat bepaalde opvoedingstechnieken zoals belonen en straffen niet lijken te werken bij hun kind met ADHD.
 

In deze workshop kunnen ouders ervaringen uitwisselen over de opvoeding van kinderen met ADHD. We bekijken samen specifieke knelpunten en aandachtspunten bij het belonen en straffen, staan stil bij een goed evenwicht tussen beide en zoeken naar alternatieven.

Spreker: Centrum ZitStil

 

Meer info:

Dienst Onderwijs & Educatie

T 089 769 875

E huisvanhetkind@maasmechelen.be

www.huisvanhetkindmaasmechelen.be