Boek Nederlands

De neoliberale strafstaat

Bleri Lleshi (auteur), Jos Vander Velpen (inleider)

De neoliberale strafstaat

Bleri Lleshi (auteur), Jos Vander Velpen (inleider)
Overzicht van de problemen van stadsjongeren in België, de repressie waarmee ze te maken hebben en de invloed van het neoliberale denken op de maatschappelijke situatie van die jongeren.
Titel
De neoliberale strafstaat
Auteur
Bleri Lleshi
Inleider
Jos Vander Velpen
Taal
Nederlands
Editie
1
Uitgever
Berchem: EPO, 2014
319 p.
ISBN
9789491297496 (paperback)

Besprekingen

In De neoliberale strafstaat ziet politiek filosoof Bleri Lleshi het neoliberalisme als een ernstig te nemen vijand met een stevige ideologische basis. Founding fathers als Friedrich von Hayek en Milton Friedman schoven menselijke waardigheid en individuele vrijheid naar voren en focusten niet louter op de economie. Neoliberalisme is snel common sense geworden: het is doorgedrongen in alle domeinen en wordt als natuurlijk aangevoeld en dus niet meer kritisch bevraagd. Lleshi houdt de sociaaldemocraten mede verantwoordelijk voor de consensus die op zo korte tijd ontstaan is rond de vrijemarkt-ideologie. Hij
analyseert het wezen, de opkomst en de ontwikkeling van het neoliberalisme vanuit een perspectief van de Brusselse (migranten)jongeren, die voortdurend dreigen uit de boot te vallen. Vandaar zijn nadruk op onderwijs, werkgelegenheid en huisvesting: concrete leefomstandigheden die de ontwikkeling van jongeren meebepalen. Die jongeren staan voor talrijke ande…Lees verder
De auteur is politiek filosoof, jongerenwerker, schrijft regelmatig in Knack en was medeauteur van onder andere 'Identiteit en interculturaliteit' (2010). Dit werk gaat over de grote invloed van dertig jaar neoliberalisme op de verschillende domeinen van het leven van Belgische jongeren, en is een aanklacht tegen het beruchte GAS-systeem, waarbij de overheid zonder tussenkomst van de rechter boetes kan opleggen. Een symptoom van het falen van de justitie. De problemen van de Brusselse stadsjongeren, het feit dat de markt de regulerende macht is in de samenleving en niet de staat, de democratische samenleving. Na een bijzonder interessante verhandeling over het neoliberalisme wordt ons getoond hoe de staat steeds meer voor controle en repressie kiest. Nul-tolerantiebeleid wordt door de staat gezien als dé oplossing voor problematische buurten. Duidelijk taalgebruik.Voorzien van eindnoten en een literatuurlijst. Vanwege de behandeling van het neoliberalisme ook voor Nederlanders interes…Lees verder