Boek Nederlands

Wereldwijde ongelijkheid : welvaart in de 21e eeuw

Branko Milanovic (auteur)

Wereldwijde ongelijkheid : welvaart in de 21e eeuw

Branko Milanovic (auteur)
Oorzaken en gevolgen van de ongelijkheid in inkomen en daarmee in welvaart, zowel nationaal als internationaal, verklaard vanuit de voorbije decennia met een inschatting van de gevolgen voor de toekomst.
Titel
Wereldwijde ongelijkheid : welvaart in de 21e eeuw
Auteur
Branko Milanovic
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Engels
Oorspr. titel
Global inequality : a new approach for the age of globalization
Uitgever
Houten: Spectrum, 2017
333 p. : grafieken
ISBN
9789000355389 (hardback)

Besprekingen

Ongelijkheid in inkomen en in welvaart is zowel nationaal (binnen een land) als internationaal (tussen landen) een actueel en indringend thema in het economisch debat, vooral omdat iedereen – zowel overheden als individuen – er direct door geraakt wordt. De auteur, alom geroemd top-expert, heeft zijn recente onderzoeken samengevat in een lezenswaardig boek dat nu ook in het Nederlands verscheen. Het helpt de lezer om zicht te krijgen op de grote veranderingen die de afgelopen decennia in de herverdeling van inkomen en welvaart wereldwijd hebben plaatsgevonden en laat zien hoe die herverdeling doorwerkt in het opkomend populisme in Europa. Verklaard worden de opkomst van de mondiale middenklasse in wederoplevend Azië en de stilstand van die middenklasse in de westerse wereld. Vervolgens uitleg over de ongelijkheid in inkomensontwikkeling binnen landen en tussen landen, waarna de auteur ingaat op de mondiale ongelijkheid nu en in de komende decennia. Afsluitend tien statements over wat …Lees verder