Boek Nederlands

De Shoah in België

Insa Meinen (auteur)

De Shoah in België

Insa Meinen (auteur)
De Duitse historica Insa Meinen schreef een standaardwerk over de Shoah in België. Hoe slaagde de Duitse bezetter erin haast ongestoord de Joodse bevolking aan te pakken? Hoe reageerden de Joodse burgers zelf? En hoe werd de Shoah praktisch georganiseerd? Insa Meinen reconstrueert dit verhaal op basis van niet eerder gebruikt Frans, Belgisch en Duits archiefmateriaal.
Titel
De Shoah in België
Auteur
Insa Meinen
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Duits
Oorspr. titel
Die Shoah in Belgien
Editie
1
Uitgever
Antwerpen: De Bezige Bij Antwerpen, 2011
331 p.
ISBN
9789085422839 (hardback)

Besprekingen

Ruim een decennium geleden verscheen het boek Vreemdelingen in een wereldstad van de Belgische historicus Lieven Saerens. Het archiefonderzoek dat aan deze studie vooraf was gegaan had jaren gevergd en het resultaat was er dan ook naar: het werk was gedegen, vernieuwend, openbarend en schokkend. Saerens toonde aan hoe een onevenredig groot percentage Antwerpse joden kon worden opgepakt en gedeporteerd, omdat de lokale besturen hun vrijwillige medewerking verleenden aan de Duitse bezetter. Zijn analyse sloot aan bij een tendens in de historiografie om de Shoah niet langer op te vatten als het resultaat van een sterk gecentraliseerde besluitvorming, zoals tot de jaren tachtig gebruikelijk was. Voortaan werd de actieve medewerking van diverse maatschappelijke subgroepen, zowel binnen als buiten de Duitse staatsgrenzen, als een mogelijkheidsvoorwaarde voor de genocide beschouwd. De Duitse historica Insa Meinen bracht met haar recentste studie, De Shoah in België belangrijke…Lees verder
Zeer degelijke monografie over de jodenvervolging in België gedurende de Duitse bezetting van dat land (1940-1944). De auteur claimt dat haar boek de eerste wetenschappelijke overzichtsstudie naar de Shoah in België is. In ieder geval komen alle belangrijke thema's van de jodenvervolging aan bod en steunt het boek op een zeer grote hoeveelheid bronnen- en archiefmateriaal en, bijzonder, honderden getuigenissen van joodse overlevenden uit 1949. De auteur beschrijft gedetailleerd en vlot leesbaar het bezettings- en vervolgingsapparaat in België, de manier van vervolging (en de pogingen van de joden zich daaraan te onttrekken) en de transporten die tussen 1942 en 1944 bijna 25.000 joden uit België vervoerden naar Auschwitz. Met tabellen, eindnoten, biografieën van belangrijke personen en bronnen- en literatuurlijst.