Boek Nederlands

Op mensenmaat : stof voor een socialisme zonder blauwe plekken

Peter Mertens (auteur)

Op mensenmaat : stof voor een socialisme zonder blauwe plekken

Peter Mertens (auteur)
Pleidooi voor een aantal maatregelen om de huidige kredietcrisis te boven te komen zonder in sociaal opzicht pijnlijke ingrepen, door de Vlaamse socioloog en marxist.
Titel
Op mensenmaat : stof voor een socialisme zonder blauwe plekken
Auteur
Peter Mertens 1969-
Taal
Nederlands
Uitgever
Berchem: EPO, 2009
271 p.
ISBN
9789064455070

Besprekingen

Peter Mertens, socioloog, werd in maart 2008 voorzitter van de vernieuwde Partij van de Arbeid, die zich uitdrukkelijk als marxistisch aandient. Deze tijd van diepe economische wereldcrisis, uitgelokt door blinde hebzucht waarbij Amerikaanse financiële avonturiers het voortouw namen maar spoorslags werden gevolgd door bankiers overal elders, is het gepaste moment voor de "PVDA in volle ontwikkeling" om het wapen van de klassenstrijd op te nemen. Met dat doel en ongetwijfeld in het vooruitzicht van de verkiezingen, heeft Peter Mertens dit kritische boek geschreven. Hij belicht de oorzaken en de gevolgen van de crisis, waarbij hij de reeds gekende paden bewandelt. Hij reikt ook oplossingen aan in de vorm van strenge controles en een versterking van het overheidsingrijpen in de economie, met bv. het herstel van een overheidsbank, in de aard van de verdwenen en door Fortis opgeslorpte Algemene Spaar- en Lijfrentekas (ASLK), destijds de veilige bank waaraan het "gewone, werkende volk" zijn…Lees verder
'Op mensenmaat' geeft een stem aan wie de crisis aan den lijve ondervindt. Het reikt haalbare maatregelen aan om de pijn die de crisis met zich meebrengt te verzachten en waar mogelijk te verhelpen. Voorbeelden hiervan zijn onder meer een overheidsbank en btw-verlaging op gas en elektriciteit. 'Op mensenmaat' is op een luchtige en inzichtelijke manier geschreven. Aan de hand van een stukje geschiedenis en concrete praktijkvoorbeelden (vooral ontleend aan de situatie in België) wordt de lezer meegenomen in de wereld van het sociale verleden en heden waarbij arbeid en de rol van de overheid centraal staan. Het boek, geschreven door de Vlaamse marxist en rassocioloog Peter Mertens, is geschikt voor een ieder die zich afvraagt op welke wijze we deze crisis kunnen overleven en welke instrumenten we als gemeenschap daarvoor moeten inzetten.