Tarieven

GRATIS

 • Alle materialen zijn gratis uitleenbaar!
 • Wifi
 • Gebruik van internet-pc's (voor leden van de bib)

LIDMAATSCHAP

 • Personen jonger dan 26 jaar : gratis.
 • Personen vanaf 26 jaar : 5 euro per jaar (12 maanden). 

Lenerspas

 • Wij gebruiken de elektronische identiteitskaart als lenerspas (verplicht vanaf 15 jaar) : gratis
 • Een bibliotheekkaart als lenerspas is bij inschrijving gratis ; bij verlies of diefstal : 2,50 euro.

COMFORTDIENSTEN

Reserveren van materialen

 • Eigen materialen : 1,50 euro per materiaal.
 • Materialen van een andere Vlaamse openbare bibliotheek (IBL = interbibliothecair leenverkeer) : 3,00 euro.
 • Voor 'speciale' aanvragen bepaalt de andere bibliotheek de kostprijs (o.a. bij universiteitsbibliotheken)

Fotokopiëren of printen

 • A4 (zwart): 0,10 euro/bladzijde
 • A4 (kleur): 0,20 euro/bladzijde
 • A3 (zwart): 0,20 euro/bladzijde
 • A3 (kleur): 0,40 euro/bladzijde

BOETEGELD

Bij het overschrijden van de uitleentermijn moet je boetegeld betalen. Het boetegeld gaat in op de dag na het verstrijken van de gewone uitleentermijn. Voor alle materialen geldt een vergoeding van 0,15 euro per materiaal per dag.

MANINGSBERICHT

Gewone maningsbrief of maningsmail : 0,70 euro.(administratiekost)

BESCHADIGING, VERLIES, DIEFSTAL

Bij verlies, diefstal of zware beschadiging wordt de reële kostprijs aangerekend.

BETAALAUTOMAAT

Alle betalingen gebeuren via de lenerspas (of identiteitskaart) aan de betaalautomaat. Betalen kan cash of met bankkaart. Probeer zo gepast mogelijk te betalen want er worden enkel munten teruggegeven.